корпоративни

клиенти
брандиране на бензностанции Бенита

Бензиностанции „БЕНИТА“ е един от нашите клиенти, който успешно реализират все повече обекти на територията на страната. Те реновират своята визия своевременно, както на съществуващите, така и на ново придобитите си обекти.

Ние предложихме нов бранд на бензиностанции „Бенита“ и успешно го реализираме. За тях сме изпълнили обекти в София, Варна, Шумен и Русе.

Ценово табло с височина в зависимост от видове горива, които предлага обекта и с възможност за лесна подмяна. Цифрите на цените на горивата са изпълнени посредством LED технология на диоди с високо излъчване на светлина.

Референция
брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита брандиране на бензиностанции Бенита